منقل کباب پز زغالی گازی

منقل کباب پز زغالی گازی

کباب پز ذغالی گازی با هود استیلقیمت 8میلیون تومانمناسب برای #کبابی و #رستوران جهت پخت انواع #کباب مانند #کبابکوبیده و #جوجهکباب و #کباببرگ می باشد.…