جوک پسر گردن دوست

جوک پسر گردن دوست

من یه پسریم که نه شکلات دوست داره نه پاستیل نه بستنی نه پفک ، گردن دوست دارم گردن

جوک شکلات سالاده

جوک شکلات سالاده

شکلات از کاکائو ساخته شده ، کاکائو تو درخته ، درخت گیاهه ، پس شکلات سالاده

جوک من چاق نیستم

جوک من چاق نیستم

من چاق نیستم ، غذاهایی که میخورمدلشون نمیاد ترکم کنن ، وابسته شدن بهم

جوک کله پاچه پنج و نیم صبح

جوک کله پاچه پنج و نیم صبح

ساعت پنج و نیم صبح از کله پاچه خوردنت استوری میزاری زیرش میزنی : سحرخیز باشبعد میای خونه تا دو ظهر میخوابی ؟مرغ سحر گند…