جوک همبرگر و شکار

جوک همبرگر و شکار

چقدر خوبه که مجبور نیستیم برای غذامون بریم شکار چون من اصلا نمیدونم همبرگرا کجا زندگی می کنن

جوک همبرگر و کتاب

جوک همبرگر و کتاب

نود درصد کسایی که میگن کتاب بهترین دوست آدمه هنوز با چیزبرگر آشنا نشدن