اجاق کته پزی هجده تایی

اجاق کته پزی هجده تایی

اجاق گاز کته پزیقیمت 6میلیون و 300هزار توماناجاقگاز کتهپز برای پختبرنج کته با تهدیگقالبی تعداد شعله های بالا باعث تسریع در سرویس دهی به مشتریان…

اجاق کته پز سه ردیفه 24 شعله ای

اجاق کته پز سه ردیفه 24 شعله ای

اجاق گاز کته پز 24 شعله با فر صندوقیقیمت 9میلیون و 600هزار تومانطول 195 عرض 87 ارتفاع 88 سانتیمتر طول 195 سانتیمترعرض 87 سانتیمترارتفاع 88…