سینی سلف سرویس

سینی سلف سرویس

سینی سلف سرویس چهار خانه برای چهار مدل خوراکی جهت سرو غذای کارمندان در هتل بیمارستان پادگان مراکز اداری ارگان و کارخانه ها مناسب می…

کانتر گرم 5 لگن

کانتر گرم 5 لگن

کانتر گرم برقی آش نو بهارقیمت 12میلیون تومانکانتر جهت سرو غذای گرم در رستوران ها و خطسلفسرویس مورد استفاده می باشد.دارای ظرفیت 5 لگن استیل…