خمیر پهن کن پیتزا سایز 42

خمیر پهن کن پیتزا سایز 42

خمیر پهن کنقیمت 8میلیون و 500هزار تومانخمیرپهنکن گرد مناسب برای پیتزافروشی نانوایی کبابی جگرکی جهت برش گرد نان هایی مانند خمیرپیتزا یا نانتافتون خمیرپهنکن سایز…